Mattsson Smide växer genom förvärv av Brokvist Smide

Mattsson Smide växer genom förvärv av Brokvist Smide

Mattsson Smide förvärvar Brokvist Smide och ”har en stark ambition att vidareutveckla båda verksamheterna

”Det är med glädje vi förvärvat samtliga aktier i det anrika företaget Brokvist Smide. Bolaget kommer att bedrivas som ett systerbolag till Mattsson Smide  med verksamhet likt tidigare”.

Vi ser stora synergieffekter bolagen emellan och har en stark ambition att vidareutveckla båda verksamheter parallellt”. Säger VD Urban Persson om Brokvist Smide som har en lång historia med drygt 130 år av äkta hantverkstradition och produktutveckling. Företaget har funnits sedan 1891 och nuvarande ägare har drivit företaget sedan 1993. Företaget låg från början på Södermalm men numera finns verkstaden i Nacka. 
Vi satsar på att ha en stor bredd inom stål och smidesbearbetning för att komma närmre våra kunder, samt ha en nära relation till våra anställda. Målet har varit att förvärva smidesbolag som behöver en ny kraft och börja växa igen.

På Mattsson Smide är målet att fortsatt växa genom nyanställning och fler förvärv. Genom att ha en stor organisation i ryggen uppnår man ekonomiskt trygghet och administrativa fördelar för de ingående bolagen säger VD Urban Persson.