Kategori: Räcken

Handledare

Alla trappor eller ramper behöver en handledare. Den skall vara placerad 900 mm i lod över trappnos, eller 900 mm över ramp i lodlinjen. Handledare kan vara av olika material, från ett enkelt plattstå

Läs mer

Glasräcken i Stockholm

Glas är vackert och skymmer inte utsikten. Antingen gör vi ett eget, eller så monterar vi ett köpt, kanske q railing. Glasräcken kräver underhåll i form av städning, men det är också ett bra vindskydd

Läs mer

Vi tillverkar Balkongräcken i Stockholm

Balkonger och Altaner behöver ofta ett räcke. Det finns regler för hur dessa ska utformas. Ofta gör vi dessa av stål, med fyllning av glas. Balkongräcken omfattas av boverkets regler när det gäller st

Läs mer

Vi levererar trappräcken i Stockholm

Trappräcken är nödvändigt! De kan vara av stålstänger, plåt av olika kvalitet eller glas. Ofta med handledare och överliggare av trä. Vi levererar trappräcken av alla slag och samarbetar med glasmästa

Läs mer

Montering och tillverkning av skyddsräcken i Stockholm

Skyddsräcken behövs där man kan falla! Vi tillverkar och monterar alla typer. Vi samarbetar med Weland, och monterar deras produkter i Storstockholm. Skyddsräcken har sällan någon annan funktion än ju

Läs mer