Om oss

En mekanisk verkstad i Stockholm du kan lita på

Företaget startades 1951 av Karl Erik Mattsson och Erik Lindqvist under namnet Lindqvist & Mattsson Smides & Mek verkstad AB. Verksamheten bedrevs i en villakällare på Turingevägen i Älvsjö. Företaget flyttade till Elektravägen 39 i Västberga under året 1955, där även Norrmalms smide, Svenska reläfabriken och ett snickeri fanns.

Så småningom lyckades Lindqvist och Mattsson överta hela fastigheten och verksamheten blomstrade. År 1979 började Johan Mattsson, son till Karl Erik Mattsson, att jobba på företaget och kort därefter även hans bror Pelle Mattsson. Även han son till Karl Erik Mattsson. När Erik Lindqvists gick i pension ändrades namnet till Mattssons Verkstad AB. Vår mekaniska verkstad i Stockholm började ta form.

Några milstolpar för vår mekaniska verkstad i Stockholm

År 2000 genomförde vi ett växtkraftmål som innehåller fyra projekt för att möta marknadens alltmer ökade krav, samt ett miljö- och kvalitetsäkringssystem enligt MVR FR-2000.

År 2004-2006 renoverades hela verkstaden. Det lades bland annat in nytt golv, drogs ny el, fönstren byttes ut, ny belysning och ny ventilation.

År 2009 ändrade vi hela skrot- och sophanteringen och införskaffade två stycken miljöbilar. I lokalerna har vi installerat luftfilter för att minska partikelhalten i luften.

År 2009, 6 juli avled Pelle i en trafikolycka och Johan bestämde sig för att på egen hand driva verkstaden.

År 2010 började Karl Johan Mattsson, son till Johan Mattsson som kvalitetansvarig. Det efter slutförd utbildning till byggnadsingenjör. Arbetar även som smed.

År 2012 började vi med SS EN1090 och allt vad det innebär!