Byggnadssmide i Stockholm

Hus och industribyggnader byggs ofta av en stomme av stål. Det ingår balkar och profilrör av olika dimensioner. Byggnadssmide styrs av ett omfattande regelverk, där vi har alla behörigheter. Regelverket heter SS En 1090-2 och innefattar allt som erfordras för att kunna CE-märka stålstommen.

Varje stålbalk, svets och skruv är kontrollerad och försedd med dokumentation. Detta ställer mycket höga krav på vårt företag, och systemet har revision vartannat år. Systemet har en omfattande kontroll av svetsningen, vilket kan kännas onödigt, då en yrkesmässigt utförd svets aldrig har brustit.

Allt inom byggnadssmide i Stockholm
Oftast är stålet en del i entreprenaden, som även innefattar betong och markarbeten.  Andra byggnadsmidesarbeten är avväxlingar i murverk. Ofta vill man ha en öppen planlösning i sitt boende, och då måste några stålbalkar monteras. Detta behöver inte CE märkas.

Vår medverkan i TV programmet Fuskbyggarna är väl känd. Där förstärker vi uselt byggda hus med olika typer av balkar och profiler.