Vi tillverkar Balkongräcken i Stockholm

Balkonger och Altaner behöver ofta ett räcke. Det finns regler för hur dessa ska utformas. Ofta gör vi dessa av stål, med fyllning av glas. Balkongräcken omfattas av boverkets regler när det gäller stabilitet och utformning. Det medför att man kanske inte kan göra det fina balkongräcket som man tänkt. Det ska vara 1100 mm högt och de första 800 mm får inte vara klättringsbara.

Alla typer av balkongräcken i Stockholm

Därför blir balkongräcket oftast av glas, snyggt men det måste putsas, men utsikten består. Dessutom blir det ett vindskydd. Infästningarna av balkongräcken är viktiga för stabilitet och funktion, och det duger inte med en klen planka. Balkong och altanräcken behöver nästan alltid en överliggare, för att behålla stabilitet och form. Om man har en stålbalk, eller stadig betong, kan det gå utan överliggare.