Smidesarbeten i Stockholm

Smide betyder inte att man står och slår på en glödande stålbit! Det har med händighet att göra, och händiga är vi! Våra smidesarbeten syns och finns över hela staden! Ordet smide kommer från det gamla ordet smidja, viket betyder just händighet.

Våra arbeten är utförda med ett stort mått av händighet, och enkla verktyg är det vi oftast använder. Svenska smidesarbeten är oftast anpassade till husbyggnad och jordbruk. I hus ingick mycket dragstag och ankarjärn, och man anlade ofta en lokal smedja för att utföra dessa smidesarbeten på plats. I storkyrkans torn finns denna smedja kvar. I jordbruket är det redskap och beslag till vagnar och lador.

Att tillverka räcken av smidda stänger tillverkade på fabriker i Italien, är inget vi vill göra. Svenska smidesarbeten är enkla och raka, med ett minimum av krusiduller. Möjligen kan spetsar utformas till en så kallad ormtunga. Arbeten utomhus måste rostskyddas, och vi brukar varmförzinka stålet med efterföljande målning. Då håller det i minst 50 år.