Vi levererar trappräcken i Stockholm

Trappräcken är nödvändigt! De kan vara av stålstänger, plåt av olika kvalitet eller glas. Ofta med handledare och överliggare av trä. Vi levererar trappräcken av alla slag och samarbetar med glasmästare och specialsnickerier. De räcken i spiraltrappor är en extra utmaning, där hantverksskickligheten ställs på svåra prov.

Vi hjälper dig med ett trappräcke i smide
Trappräcken utsätts för ganska hög belastning, så det är viktigt att de sitter fast. Många gånger är det endast en gipsvägg, och det duger inte! När man bygger måste man se till att det finns något att skruva dem i. Det kan vara att man kottlar, d.v.s. bygger in en kraftig träregel i väggen. Vill du ha ett trappräcke i smide så löser vi självklart även detta. Svängda räcken av glas är det svåraste. Varje glas måste specialtillverkads i Finland till höga kostnader.