Marabouparken

Här har vi på uppdrag av Sundbybergs Stad fått förmånen att klä in hela MarabouParken med nya passande smidesräcken och täckt pelarna med plåthattar.

MarabouParken är en bild av människans idéer kring natur och kultur, men också en praktisk arena för samarbete mellan människa och natur. Parken är en unik tillgång för Marabouparken som konstinstitution och dess närvaro är central i verksamheten.